CATV

CATV 漢字 Kanji:

CATV

CATV 仮名 Kana:

シーエーティービー

CATV 英語 English 意味:

  • (n) community antenna television
  • CATV