• 手不釋卷
  • 手不释卷

注音:

ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ

漢語拼音:

shǒu bù shì juàn

釋義:

手裡總是拿著書卷。形容人勤奮好學。#語出三國魏.文帝《典論.自敘》。

典源:

#三國魏.文帝《典論.自敘》(據《三國志.卷二.魏書.文帝紀》裴松之注引)1>余於他戲弄之事少所喜,唯彈棋略盡其巧,少為之賦。昔京師先工有馬合鄉侯、東方安世、張公子,常恨不得與彼數子者對。上2>雅好詩書文籍,雖在軍旅3>,手不釋卷,每每定省4>從容,常言人少好學則思專,長則善忘,長大而能勤學者,唯吾與袁伯業5>耳。余是以少誦詩、論,及長而備歷五經、四部,《史》、《漢》、諸子百家之言,靡不畢覽。〔注解〕(1)典故或見於晉.虞溥〈江表傳〉。(2)上:曹操(西元155∼220),字孟德,小字阿瞞,東漢沛國譙人。有雄才,多權詐,能文學。起兵擊黃巾,討董卓,漸次剪削諸雄,自為丞相,拜大將軍。後卒於洛陽,子丕篡漢。追諡武帝,廟號太祖。(3)軍旅:軍隊。(4)定省:子女早晚向父母請安問好的禮節。(5)袁伯業:袁遺,字伯業,東漢汝南南陽人,生卒年不詳。為袁紹從兄,好學,初為長安令,其後袁紹任為揚州刺史,為袁術所敗。〔參考資料〕晉.虞溥〈江表傳〉(據《三國志.卷五四.吳書.周瑜魯肅呂蒙傳.呂蒙》裴松之注引)初,權謂蒙及蔣欽曰:「卿今並當塗掌事,宜學問以自開益。」蒙曰:「在軍中常苦多務,恐不容復讀書。」權曰:「孤豈欲卿治經為博士邪?但當令涉獵見往事耳。卿言多務孰若孤,孤少時歷《詩》、《書》、《禮記》、《左傳》、《國語》,惟不讀《易》。至統事以來,省三史、諸家兵書,自以為大有所益。如卿二人,意性朗悟,學必得之,寧當不為乎?宜急讀《孫子》、《六韜》、《左傳》、《國語》及三史。孔子言『終日不食,終夜不寢以思,無益,不如學也』。光武當兵馬之務,手不釋卷。孟德亦自謂老而好學。卿何獨不自勉勖邪?」蒙始就學,篤志不倦,其所覽見,舊儒不勝。

典故說明:

漢獻帝建安二十五年,曹操死後,曹丕繼位為魏王,不久即竄位而自立為帝。曹丕在政治的抱負和成就上雖遠不及曹操,但對於文學的重視,則不在其父之下,《典論.論文》所說:「文章經國之大業,不朽之盛事。」可見一斑。又曹丕寫過許多的詩歌、散文、辭賦,其中《典論.論文》更是開我國文學批評的先河。曹丕對於文學的愛好,實有家學淵源。父親曹操不但是一代梟雄,也是著名的詩人;弟弟曹植的文采則更是不在話下,後人譽為「才高八斗」。父子三人對建安文學的蓬勃,更是起著推波助瀾的作用。曹丕在《典論.自敘》一文裡記述了父親曹操勤於治學,即使身在軍隊之中,軍務繁忙之際,仍隨時拿著書本閱讀,以充實自己,並常跟曹丕說,一個人年輕的時候學習容易、思慮專一,但等到長大,就容易忘記所學。曹丕以父親的話自我勉勵,即使年長之後,仍舊不斷努力學習。後來《典論.自敘》原文的「手不釋卷」成為一句成語,用來形容人勤奮好學。

書證:

01.《晉書.卷八二.孫盛列傳》:「盛篤學不倦,自少至老,手不釋卷。著《魏氏春秋》、《晉陽秋》,并造詩賦論難復數十篇。」02.《晉書.卷一二一.李雄載記》:「時海內大亂,而蜀獨無事,故歸之者相尋。雄乃興學校,置史官,聽覽之暇,手不釋卷。」03.《南史.卷三七.沈慶之列傳》:「攸之晚好讀書,手不釋卷。」04.《法苑珠林.卷二八》:「栖遲荒險,不避狼虎。常讀華嚴,手不釋卷,遵修苦行,亡身為物。」05.宋.孫光憲《北夢瑣言.卷一四》:「習吉好學,有筆述,雖馬上軍前,手不釋卷。」06.《喻世明言.卷二七.金玉奴棒打薄情郎》:「家貧未遇,夫妻二口,住於陋巷蓬門。每日買臣向山中砍柴,挑至市中,賣錢度日。性好讀書,手不釋卷。」07.《文明小史.第八回》:「無奈這窮鄉僻壤,既無讀書之人,那裡來的書店?他本是手不釋卷的人,到了此時,甚覺無聊得很。」

用法說明:

【語義說明】形容人勤奮好學。【使用類別】用在「勤奮向學」的表述上。【例  句】<01>讀書手不釋卷固然好,但適時的休息也是很重要。<02>他一生酷愛讀書,就是躺在病床上,仍舊手不釋卷。<03>無論在何處,他總是手不釋卷,難怪學問如此淵博。<04>他看小說時就會手不釋卷,但對教科書卻興趣缺缺。<05>媽媽下定決心要學好英語,整天手不釋卷地朗讀著課文。<06>他年輕的時候就非常喜歡讀書,到了這把年紀,還是每天手不釋卷。<07>在捷運車上,看到許多人都手不釋卷,自己卻整日好閒,心中不免感到非常慚愧。<08>自從爸爸買了一套兒童百科全書後,弟弟整日手不釋卷,還拿裡面的問題來考我們。<09>他很會利用時間,不管是走路,還是坐車,幾乎都是手不釋卷,所以功課一直名列前茅。

近義:

孜孜不倦 學而不厭

反義:

一曝十寒 三天打魚 兩天曬網

參考語詞:

手不輟卷 卷不輟手 手卷不釋